Parterapi

Kører det skævt mellem jer? Savner I nærhed og ømhed? Taler I forbi hinanden? Er I måske helt holdt op med at tale sammen? Oplever I, at det hele føles tungt og energiforladt? Eller er I måske begyndt at overveje, om I overhovedet skal fortsætte sammen? 

Hvis jeres forhold er præget af mange uforløste følelser, trænger I måske til at stoppe op og give jeres parforhold lidt mere opmærksomhed.

Med parterapi bliver I bedre til at lytte til hinanden

Når man selv står midt i orkanen, kan man ikke se sig selv udefra. Det kan være svært at opdage, hvad man egentlig gør med sig selv og hinanden. Der kan parterapi være en hjælp til at komme videre.

Parterapi handler om at få større klarhed over jeres vanskeligheder, så I kan forholde jer mere konstruktivt til jeres problemer. Når I bliver klar over, hvordan I hver især bidrager til jeres parforhold og hvilke mønstre, I har skabt, bliver det muligt at gøre noget andet.

I parterapien bliver I trænet i at blive bedre til at lytte til hinanden og undersøge muligheden for at være i kontakt med hinanden. Jeg vil støtte jer i at lære nye måder at kommunikere med hinanden på. Jeg vil have fokus på jer som par og på de relationsmønstre, som I har skabt i fællesskab.

Lær jeres mønstre at kende

Jeg kan hjælpe jer med at undersøge, hvorfor I er sammen og hvilke forventninger, I har til hinanden. Hvem er I hver for sig? Hvilke mønstre har i? Hvordan er dynamikken imellem jer? Hvilke længsler har I hver især? Og hvad vil I hver især give til hinanden? Jeg vil hjælpe jer med at undersøge, hvad der er på spil mellem jer på et dybere følelsesmæssigt plan.

Hvis I vil have, at der skal ske noget i jeres parforhold, er I nødt til at gøre noget. En del af arbejdet foregår hos mig – men den største del foregår mellem sessionerne.

Hvis man som par ikke søger hjælp, er der er risiko for, at problemerne bider sig fast eller udvikler sig, så livskvaliteten daler og at man måske skilles som fjender. Med kun få sessioner, kan I komme på rette vej og finde glæden og kærligheden til hinanden frem igen. 

Kom i kontakt med hinanden på et dybere plan

Mange af de par, der kommer til mig, opdager gennem terapien, at det, de tidligere troede, de vidste om hinanden, viste sig at være deres egne forestillinger, drømme eller forudfattede meninger om den anden. Selv om det kan lyde underligt, oplever mange, at det giver ro i maven at opdage den anden, som den anden er. Det kan skabe en ny følelse af at være forbundet eller en klarhed over, at forholdet må slutte.

Mange par oplever i løbet af parterapien at komme i kontakt med hinanden på et dybere plan. Det giver en ny indsigt i sig selv og partneren, som giver mulighed for at forholde sig mere konstruktivt til de problemer, de kom med, da terapien startede. Mange oplever, at de bedre kan eller tør være sig selv og tør vise deres sårbarhed for hinanden. Når sårbarheden får plads, skabes der ofte en større forbundethed med hinanden.

Ofte kan parterapi derfor også blive starten på en dybere, personlig udvikling.

At gå i terapi kræver mod. Det første skridt er ofte det sværeste.

Ingen kan på forhånd sige, hvad der præcist vil komme ud af det, – det afhænger af, hvad der sker undervejs. Når det gælder parterapi kan man dog generelt sige, at man giver sig selv muligheden for at opdage, hvordan man bærer sig ad i sit forhold.

Omvendt kan man sige, at hvis man ikke søger hjælp, er der er risiko for, at problemerne bider sig fast eller udvikler sig, så livskvaliteten daler og at man måske skilles som fjender.

Skriv til mig her

7 + 1 = ?