Kort om Karen

Det, der driver mig som terapeut, er at støtte mennesker i at få oplevelsen af at ´lande i sig selv´.

Min baggrund

Jeg er uddannet familie-, par- og psykoterapeut fra Kemplerinstituttet.

Jeg er oprindelig læreruddannet og har en diplomuddannelse i specialpædagogik med fokus på børn i vanskeligheder. Jeg har været lærer i 31 år og har de sidste 15 år specialiseret mig i arbejdet med børn, unge og familier, som er kommet i vanskeligheder.

Jeg er 60 år, er gift og har to voksne børn.

Erfaring med familier og børn

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg været optaget af, hvordan børn og unge, som kommer i vanskeligheder, kan støttes, så de igen kommer i trivsel. Jeg har 15 års erfaring i at tale med børn og unge og deres familier og støtte dem i at komme i trivsel igen.

For mig er den mest hjælpsomme tilgang at møde mennesker lige præcis, hvor de er. At blive set, hørt og forstået er for mig vejen til, at det bliver muligt at komme i kontakt med sig selv og sine værdier og skabe balance, hvor ubalancen er for stor.

Jeg arbejder ikke efter en bestemt metode eller opskrift. Jeg bestræber mig på at møde dig eller din familie fordomsfrit og med et åbent sind. Jeg vil gerne være sammen med jer om det, I er udfordret af lige nu.

Historien om hvorfor jeg blev terapeut

Min motivation for at blive terapeut startede med en oplevelse, da jeg var 10 år. Jeg husker mig selv stående ved siden af min far til hans 60 års fødselsdagsfest, og lige der gik det op for mig, at jeg havde en gammel far.

De første år var det en erkendelse, som mest gjorde mig nysgerrig i forhold til alderen på mine jævnaldrenes forældre, men siden hen blev erkendelsen tungere. Det gik op for mig, at jeg kunne risikere at miste min far, før jeg følte mig klar til det. Jeg blev bange for at gå i stykker, når det skete.

Som følge af det søgte jeg som 25-årig terapeutisk hjælp. Jeg kendte intet til terapi og havnede tilfældigt hos en gestaltterapeut. Hun støttede mig i en proces med ”at lande i mig selv” i forhold til at have en gammel far. Hun så mig, som jeg aldrig før i mit liv var blevet set. Hun så mig, som jeg var, lige der, i det, det var så tungt at bære. Hun støttede mig i at finde ro i, at min far var så gammel, som han var. Og jeg oplevede med tiden, at jeg ikke ville gå i stykker, når han en dag døde.

Der mærkede jeg på egen krop for første gang, hvad terapi er og hvad terapi kan. Jeg fandt en indre ro.

Få ny forståelse og indsigt

Med lidt flere ord betyder det ”at lande i mig selv” for mig at få hjælp og støtte til at være i nogle processer, hvor jeg lærer mig selv bedre at kende. At lære sig selv bedre at kende skaber muligheden for at finde ro med det, der er svært. Det holder ikke op med at være svært, men jeg kan opleve og mærke det med en ny forståelse og indsigt. Og jeg kan have tillid til, at det nok skal gå. At jeg har ressourcerne til at komme igennem det. At jeg ikke går helt i stykker.

At lande i sig selv, er ikke kun en kognitiv proces, men i høj grad også en følelsesmæssig, kropslig og sansemæssig proces. Jeg har selv mærket, hvordan det at have alle lag med, giver en dybere indsigt og vedvarende forandring i måden at opleve og være i verden på.

Det, der driver mig som terapeut, er at støtte mennesker i få netop oplevelsen af at ”lande i sig selv”.

Jeg vil gerne have betydning for det menneske, jeg sidder med. Jeg vil gerne se det menneske, lige netop hvor det er, nu og her. For lige her er der mulighed for at få nye indsigter i det, der udfordrer eller måske bare det, der er.

Sammen opdager vi din verden

Ofte er det eksistentielle temaer, der dukker op. For mit vedkommende var det som 10-årig erkendelsen af døden og at skulle miste på et tidspunkt. Senere i livet har jeg arbejdet terapeutisk med andre eksistentielle temaer, såsom ensomheden, meningen med livet, ansvaret for mit liv, kærligheden og de vigtige relationer: Parforhold og det at skabe og få en familie.

En talemåde siger, at ”det øje, der ser ud, ikke kan se sig selv”. I terapien vil jeg gerne være det øje, som ser det sammen med dig, som er skjult for dig lige nu. Jeg vil gerne opdage din verden sammen med dig og hjælpe dig med at bære det, som er lidt for tungt lige nu. I den proces vil du opdage mere om dig selv og med tiden acceptere, at du er som du er. Kommer I som par eller familie, vil min opmærksomhed være rettet mod jeres relationer og måden, I er sammen på.

Herfra starter al udvikling.

Kontakt mig her