Familieterapi

I familieterapi arbejder vi med det, der aktuelt udfordrer jer. Jeg skaber en tryg ramme for, at I hver især – både børn som voksne – kan sætte ord på, hvordan I har det i netop jeres familie.

Kan du genkende din familie og jeres mønstre?

Er du i tvivl om, hvordan du kan være en god – eller god nok – forældre? Har du oplevet igen at råbe af dine børn, selv om du helst ikke vil? Føler du ofte skyld over ikke at gøre det godt nok? Har dit barn en adfærd, som giver problemer i familien eller for barnet selv?

Kæmper I med følelsesmæssige forstyrrelser som depression, angst, sygdom eller sorg? Overvejer I skilsmisse? Eller har dit barn meget fysisk uro og svært ved at falde i søvn om aftenen?

I familieterapi arbejder vi med det, der aktuelt udfordrer jer

Lidt mere generelt kan man sige, at vi arbejder med alles behov på ingens bekostning.

Jeg skaber en tryg ramme for, at I hver især kan sætte ord på, hvordan I har det i netop jeres familie. Vi undersøger jeres indbyrdes relationer og I kan tale om jeres længsler og uopfyldte behov.

Når børnene fortæller om, hvordan de har det, kommer det som regel bag på forældrene, at børnene ofte oplever, at de er til besvær eller uelskede. Eller at de tror, at det er deres skyld, at det går dårligt i familien.

Familier er forskellige og ingen familier er perfekte

Familielivet er altid de voksnes ansvar. Grunden til det er, at børnene ikke KAN tage ansvaret.

De voksne er ansvarlige for stemningen i familien og den måde, samspillet foregår på. Børns adfærd er et signal om, hvordan det lykkes forældrene at tage ansvar for familien. Hvis børnene mistrives eller har en adfærd, som udfordrer, er det en invitation til forældrene om  at blive nysgerrige på, hvad børnene forsøger at fortælle.

Børn samarbejder altid med deres forældre efter bedste evne. De giver hellere afkald på sig selv end de holder op med at samarbejde.  Når det alligevel kan virke som om, at de er holdt op med at samarbejde, handler det ofte om, at de har samarbejdet over evne for længe.

Fremfor at gøre børnene til problemet, fokuserer vi på relationerne og jeres forældreskab. Det giver dig mulighed for at udvikle dit forældreskab og måske oven i købet smide den dårlige samvittighed væk.

Min erfaring er, at når forældre tager ansvaret for familien, forløser børnene sig og begynder at trives igen.

 

Sådan kan familieterapi løse op for knuderne i jeres familie

Sådan foregår familieterapi

Et familieterapeutisk forløb er ofte et kortere forløb. Et forløb kan se således ud:

Ofte deltager hele familien første gang. Afhængigt af, hvad der er på spil, fortsætter hele familien med at komme eller forældrene kommer alene nogle gange. Afslutningsvis deltager hele familien igen.

Man kan enten vælge at tage en session ad gangen. Når det er en hel familie, anbefaler jeg 1 ½ time hver gang.

Man kan også fra starten vælge en pakke, hvor 5. gang er gratis. Også her anbefaler jeg 1 ½ time, hvis hele familien er med. Er det kun forældrene, kan man vælge 1 time.

Jeg tilbyder tider både på hverdage og i weekender, og min praksis ligger i Bagsværd.

Fokus på relationer og forældreskab

Fremfor at gøre børnene til problemet, fokuserer vi på relationerne og jeres forældreskab. Det giver dig mulighed for at udvikle dit forældreskab og måske oven i købet smide den dårlige samvittighed væk. Min erfaring er, at når forældre tager ansvaret for familien, forløser børnene sig og begynder at trives igen.

Mange forældre giver udtryk for, hvor befriende det er ikke altid at have dårlig samvittighed eller skyldfølelse, når de erkender, at der ikke findes en rigtig måde at være familie på. Men at man er den forælder, man er og at det er udgangspunktet. Et familieterapeutisk forløb kan dermed også være starten på en dybere, personlig udvikling.

Et samarbejde med mig kan se sådan ud

  1. Du tager kontakt til mig, enten telefonisk eller pr mail.
  2. Vi taler om, hvad det drejer sig om, så jeg kan vurdere, om jeg mener, jeg kan hjælpe jer.
  3. Vi aftaler et tidspunkt for det første møde og hvem, der skal deltage.
  4. Herefter aftaler vi fra gang til gang det videre forløb.

At gå i terapi – og at tage sin familie med – kræver mod

Det første skridt er ofte det sværeste. Ingen kan på forhånd sige, hvad der præcist vil komme ud af det, – det afhænger af, hvad der sker undervejs.

Omvendt kan man sige, at hvis man ikke søger hjælp, er der er risiko for, at problemerne bider sig fast eller udvikler sig.

Kort om Karen

Jeg er oprindelig læreruddannet og har en diplomuddannelse i specialpædagogik med fokus på børn i vanskeligheder. Jeg har været lærer i 28 år og har de sidste 10 år specialiseret mig i arbejdet med børn, unge og familier, som er kommet i vanskeligheder. Læs meget mere om hvordan jeg arbejder med familier og børn her.

Læs mere

Skriv til mig her

1 + 6 = ?