Familierådgivning

Udfordringerne og bekymringerne kan være mange i den moderne familie. Nogle gange står man som forældre i den situation, at man ikke aner sine levende råd og har brug for kvalificeret rådgivning. Her kan familierådgivning være det, der skal til for at løse et konkret problem og få følelsen tilbage af at være en kompetent forælder og en familie i trivsel.

Kan du genkende dig selv eller din familie?

Kender du følelsen af, at børnene ikke hører, hvad du siger? At du kommer til at råbe, for at trænge igennem? At du kommer til at føle dig magtesløs?

Eller går du med en evig bekymring over, at dit barn virker trist og indesluttet? Og at du har svært med at få taget hul på snakken?

Andre gange oplever du måske, at dit barn er eksplosivt og vredt eller har så meget uro i kroppen, at det er svært at finde ro?

Måske kan du ikke finde ud af, hvad det handler om, når dit barn har svært ved at falde i søvn om aftenen? Og det ofte ender med, at aftenerne går med at falde i søvn?

Med rådgivning kan I få kræfter til at tænke nye tanker, så I får bugt med problemerne

Når jeg møder en familie, som har brug for rådgivning, starter jeg altid med at undersøge grundigt, hvad det handler om. Det er vigtigt, at det bliver netop jeres oplevelse af problemet, som jeg rådgiver ud fra.

Efterhånden afdækkes problemstillingen, så vi har et fælles udgangspunkt for det videre arbejde. Ofte oplever jeg, at forældre er plaget af dårlig samvittighed eller skyldfølelse. Der kan være mange gode grunde til, at man har det sådan, men ofte spænder skyldfølelsen ben for løsningen af problemerne.  Jeg støtter derfor forældrene i at håndtere de svære følelser, så der bliver kræfter til at tænke nye tanker og skabe nye handlemuligheder.

Når der er klarhed over, hvad udfordringerne handler om, sætter jeg min faglige viden i spil, så vi sammen kan finde alternative handlemuligheder, der passer til netop jeres familie og som føles meningsfyldt for jer. Vi sætter fokus på jeres relationer, og hvad I hver især har brug for. Måske er der behov for, at I får talt om jeres forventninger til hinanden eller om oplevelser, som stadig fylder. Måske er det tid til at få talt om nogle af de følelser, der er. Eller måske skal der indgås konkrete aftaler med børnene om bestemte udfordringer. Det finder vi ud af sammen.

At få familierådgivning – og at tage sin familie med – kræver mod. Det kan føles som – og er ofte – en sårbar proces. Husk på, at det første skridt er ofte det sværeste. Ingen kan på forhånd sige, hvad der præcist vil komme ud af det, – det afhænger af, hvad der sker undervejs.

Sådan kommer I i gang

Et rådgivningsforløb for famlilier er ofte et kortere forløb, og kan se således ud

Hele familien første gang, så alle har mulighed for at komme til orde og blive hørt. Afhængigt af, hvad der er på spil, fortsætter hele familien med at komme eller forældrene kommer alene nogle gange. Afslutningsvis deltager hele familien igen, så alle igen får mulighed for at blive hørt.

Hvad kan I få ud af familierådgivning?

  • Mulighed for at udvikle jeres forældrekompetence
  • En tættere og mere givende relation til hinanden
  • Større indsigt og forståelse for jeres problemstillinger.
  • En plan for, hvordan I kan håndtere den problemstilling, I søgte hjælp til
  • En ide om, hvordan I selv kan arbejde videre
  • Nye erfaringer med, hvordan I som familie kan tale sammen.

Jeg har 15 års erfaring i at tale med børn og unge og deres familier og støtte dem i at komme i trivsel igen. Her kan du læse meget mere om mig og min baggrund.

Læs mere

Skriv til mig her

5 + 2 = ?